Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

COSO Internkontroll SAMMENDRAGET PÅ NORSK


 

Siste nytt

Auditing the Organizational Culture: A New Frontier for Internal Audit​​

We can’t deliver fully effective risk-based audit services if we ignore critical issues such as a toxic corporate culture, says IIA President and CEO Richard Chambers.

Les mer...

Internal Auditors and assessing strategic risks

A new report released by IIA-United Kingdom & Ireland observes that internal auditors in the financial services industry are being included sooner to assess strategic risks.

Les mer...

Høringskommentarer til ny utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, 2014

Ny NUES-anbefaling lanseres den 30. oktober 2014 - uten de store endringene. NIRF har benyttet muligheten til å komme med ytterligere innspill utover de mindre forslagene til endringer som foreligger, samt åpne opp for diskusjon av en mer prinsipiell karakter:

Les mer...

Practical Implications of Risk Management

Melvyn Neate is past president of the Chartered IIA for UK and Ireland and a current member of the ECIIA management board. He held a speech earlier this year at an IIA Norway course on Improving the Internal Audit Function as well as speaking on the Practical Implementation of Risk Management in Government at a member's meeting at BI. Martin Stevens interviews him on various topics.

Les mer...

Bruk av internrevisjon i staten, 2014

Finansdepartementets rapport om bruk av internrevisjon i staten er ute på høring. Formålet med utredningen har vært å etablere mer forutsigbare rammer for bruk av internrevisjon i staten ved å videreutvikle økonomiregelverket og tilrettelegge faglige standarder og annen støtte for internrevisjon. Arbeidsgruppen fikk også i oppdrag å vurdere om flere statlige virksomheter bør ta i bruk internrevisjon, og i tilfelle kriterier for hvilke virksomheter som bør vurdere internrevisjon. Les rapporten fra Finansdepartementet og høringssvaret fra NIRF.

Les mer...

Teasere høyre kolonne