Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

COSO Internkontroll SAMMENDRAGET PÅ NORSK


 

Siste nytt

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse er oppdatert

Den norske anbefaling for eierstyring og selskapsledelse ble 30. oktober 2014 lansert i en oppdatert utgave. Lanseringen ble gjort på NUES-forum der over 100 deltakere hadde samlet seg for å markere 10-årsdagen for lansering av den aller første utgaven av anbefalingen.

Les mer...

Forslag om meldeplikt ved utkontraktering, 2014

Finanstilsynets utkast til forskrift om meldeplikt ved utkontraktering av visse tjenester, er ute på høring i disse dager. Finanstilsynet har vurdert unntak fra meldeplikten ved utkontraktering av internrevisjon og andre internkontrolltjenester.

Les mer...

Auditing the Organizational Culture: A New Frontier for Internal Audit​​

We can’t deliver fully effective risk-based audit services if we ignore critical issues such as a toxic corporate culture, says IIA President and CEO Richard Chambers.

Les mer...

Internal Auditors and assessing strategic risks

A new report released by IIA-United Kingdom & Ireland observes that internal auditors in the financial services industry are being included sooner to assess strategic risks.

Les mer...

Teasere høyre kolonne