Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

Årskonferansen 2015: Stille farvann?


 

Trondheim 31. mai -2. juni.


Informasjon og påmelding.

 

Årskonferansen er en den største arenaen for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor internrevisjonsprofesjonen i Norge. Konferansen representerer en unik mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg på internrevisjonsfronten!

Siste nytt

Ny veileder for internrevisorer i finanssektoren

IIA Spania deler sine nye veilder: Challenges and Expectations for the Future of Internal Audit in Banking and Credit Institutions".

Les mer...

Filmpremiere og korrupsjonsdebatt med stor suksess

Nigel Iyer er manusforfatter bak de tre korrupsjonsfilmene som er utviklet i samarbeid med Snöball film. Filmene ble vist på Cinemateket før påske, tett etterfulgt av en paneldebatt med deltakere fra DNB, Norsk Gjenvinning og Forsvaret. Et engasjert publikum gjorde dagen til en suksess! Vi håper at mange benytter muligheten til å bruke filmene i sine organisasjoner for å sette korrupsjon og etiske dilemmaer på agendaen.

Les mer...

Nye veiledere om integrert rapportering

Rapporteringskulturen har endret seg dramatisk de siste årene. Etter press fra myndigheter, investorer, kunder, ratingbyråer, innbyggere m.fl. forventes det at virksomheter rapporterer på mye mer enn kun finansiell informasjon. Gjennom integrert rapportering kan en virksomhet vise hvordan den skaper verdier over tid.

Les mer...

Korrupsjon og foretaksstraff

-hva forventes av norske virksomheter?

Les mer...

Grov økonomisk kriminalitet i 1 av 4 norske virksomheter

Mange tror at korrupsjon, underslag og andre økonomiske misligheter i liten grad skjer i norske virksomheter. Resultatene av EY Global Fraud Survey som ble publisert i juni 2014 viser noe annet. I undersøkelsen kommer Norge langt opp på lista over land med høy andel av grov økonomisk kriminalitet de siste to årene. Hvilke ulike faktorer kan forklare dette resultatet, og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen?

Les mer...

 

Meet us at IIA Norways conference in Trondheim

Executive Master of Management
Intern revisjon; Governance - Risikostyring - Intern styring og kontroll - SØK NÅ!

 


 


IIAs internasjonale konferanse
2015
- Vancouver - 5-8. juli

 


ECIIA konferanse 2015 i Paris
20-22. september

 

 

 

 

Teasere høyre kolonne