Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

COSO Internkontroll SAMMENDRAGET PÅ NORSK


 

Siste nytt

Practical Implications of Risk Management

Melvyn Neate is past president of the Chartered IIA for UK and Ireland and a current member of the ECIIA management board. He held a speech earlier this year at an IIA Norway course on Improving the Internal Audit Function as well as speaking on the Practical Implementation of Risk Management in Government at a member's meeting at BI. Martin Stevens interviews him on various topics.

Les mer...

Bruk av internrevisjon i staten

Finansdepartementets rapport om bruk av internrevisjon i staten er ute på høring. Formålet med utredningen har vært å etablere mer forutsigbare rammer for bruk av internrevisjon i staten ved å videreutvikle økonomiregelverket og tilrettelegge faglige standarder og annen støtte for internrevisjon. Arbeidsgruppen fikk også i oppdrag å vurdere om flere statlige virksomheter bør ta i bruk internrevisjon, og i tilfelle kriterier for hvilke virksomheter som bør vurdere internrevisjon. Les rapporten fra Finansdepartementet og høringssvaret fra NIRF.

Les mer...

Er kunder virkelig så irrelevante for internrevisorer?

For noen uker siden kom det ut en ny undersøkelse om tilstanden til internrevisjon ("State of internal audit survey 2014") av Thomson Reuters Accelus. Det som fanget oppmerksomheten min denne gangen var ikke det som internrevisorer gjerne sier er viktige områder å bruke tid og ressurser på, som "Bekreftelse av internkontrollprosessene", "IT-sikkerhet" og "Risikostyring på prosessnivå", men område nummer 13 med 6 % tilslutning, nemlig "Customer outcomes" dvs. om kundene (les brukere i offentlig virksomhet) er fornøyd med produktet eller den tjenesten de får.

Les mer...

Er det viktigere med internrevisjon i finansforetak enn i offentlig sektor?

I utkast til ny lov om finansforetak foreslås at alle finansforetak skal ha internrevisjon. I høringsrapporten fra Finansdepartementet om bruk av internrevisjon i staten, foreslås det at virksomhetslederen selv skal vurdere om han/hun vil benytte internrevisjon, i de virksomheter der inntekter/utgifter overstiger 300 millioner. Hvorfor foreslår Finansdepartementet strengere krav i privat sektor enn i offentlig?

Les mer...

NIRF og Styreinstituttet utgir heftet "Hvordan få mest utbytte av internrevisjon?"

For ikke så lenge siden fikk jeg min første smarttelefon og jeg husker hvor takknemlig jeg var for at en venn hjalp meg å sette opp innstillinger og komme i gang med alt fra bruk av knappene til nedlasting av app'er. Et nytt styremedlem eller nytt medlem i revisjonsutvalget har et redskap som de skal kunne en nytteverdi av, men hvem hjelper dem i å komme i gang?

Les mer...

Teasere høyre kolonne