Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

Årskonferansen 2015: Stille farvann?


 

Trondheim 31. mai -2. juni.


Informasjon og påmelding.

 

Årskonferansen er en den største arenaen for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor internrevisjonsprofesjonen i Norge. Konferansen representerer en unik mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg på internrevisjonsfronten!

Siste nytt

Korrupsjon og foretaksstraff

-hva forventes av norske virksomheter?

Les mer...

Grov økonomisk kriminalitet i 1 av 4 norske virksomheter

Mange tror at korrupsjon, underslag og andre økonomiske misligheter i liten grad skjer i norske virksomheter. Resultatene av EY Global Fraud Survey som ble publisert i juni 2014 viser noe annet. I undersøkelsen kommer Norge langt opp på lista over land med høy andel av grov økonomisk kriminalitet de siste to årene. Hvilke ulike faktorer kan forklare dette resultatet, og hva kan gjøres for å forbedre situasjonen?

Les mer...

The Largest Survey of Internal Auditors in the World is Now Open for Participation!

The IIA Research Foundation (IIARF) has opened the 2015 Global Internal Audit Practitioner Survey that will be used to support the expanding Global Internal Audit Common Body of Knowledge, the most comprehensive global study ever conducted on the profession of internal auditing.

Les mer...

How do you get better?

Et fullstendig Program for kvalitetssikring og forbedring (PKF) inkluderer både interne (løpende og periodiske) og eksterne evalueringer. Internrevisjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde et slikt program. Et PKF skal dekke alle aspekter ved internrevisjonen. I forrige utgave av SIRK ble Greg Hollyman, Internrevisjonsleder i Australian Taxation Office, intervjuet. Han ble blant annet spurt om å beskrive hvordan deres interne evalueringsaktiviteter er forbundet med resultatet av en ekstern evaluering. Til det svarte han:

Les mer...

Hvordan sveve på en rosa sky?

De siste årene har det har vært mange endringer på teknologien som ligger til grunn for vår bruk av IT-systemer.

Les mer...