Norges Interne Revisorers Forening

 

 

 

Laster login..

COSO Internkontroll SAMMENDRAGET PÅ NORSK


 

Siste nytt

No more shades of gray

There was a time when corporate ethics was considered to be an oxymoron. The aim of capitalism was to make money by whatever means possible – and if these means were not so fair all you could try to obscure your actions and avoid publicity. However times change and with the coming of age of capitalism society expects companies to act in a way that will also bear the full scrutiny of public moral examination.

Les mer...

Er du redd for de røde flaggene for misligheter og korrupsjon?

Hvorfor arbeides det i så liten grad aktivt med å avdekke korrupsjon og misligheter? Det er naivt å tro at etiske retningslinjer og forebyggende tiltak alene hindrer noen i å begå korrupsjon og bedrageri. Vårt inntrykk, etter å ha arbeidet med å oppdage og forebygger misligheter og korrupsjon i over 20 år, er at mørketallene er store, og bare en brøkdel av saker oppdages på et tidlig stadium. Det må likevel sies at en etablering av varslingsmottak, har gitt virksomheter et bedre grunnlag for å sikre en forsvarlig innrapportering og oppfølging når noen har fattet mistanke om korrupsjon og bedrageri. Men dette er langt fra tilstrekkelig.

Les mer...

Certification Spotlight

Meet Annalena Baer - best score CCSA.

Les mer...

Utkast til endringer i rammeverket for internrevisjon

International Professional Practices Framework (IPPF) er betegnelsen på hele rammeverket fra IIA, både den pliktige delen som omfatter etiske regler og standardene, samt veiledninger og anbefalt beste praksis.

Les mer...

Høring - Bruk av internrevisjon i staten

Finansdepartementet har utredet bruk av internrevisjon i statsforvaltningen. Bakgrunnen for utredningsarbeidet er bl.a. at flere statlige virksomheter bruker internrevisjon i dag, men det finnes ingen felles, faglige rammer i staten for internrevisjon. Internrevisjon er ikke omtalt i økonomiregelverket. Det finnes heller ingen kriterier for hvilke virksomheter som bør etablere en internrevisjon. Flere av NIRFs medlemmer har bidratt inn i arbeidsgruppen. Rapporten ble sendt på høring fra FIN 26. juni.

Les mer...

Teasere høyre kolonne