Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

Bransjeuavhengig Veileder for Compliancefunksjonen

 

 

      Last ned veilederen her

Siste nytt

Auditing the Public Sector

Auditors in the public sector face a unique set of challenges, given that they must satisfy both their internal stakeholders — chief executives, boards, divisional service heads — and also be accountable to both politicians and the public. This report aims to assess how well they are coping with that mandate and how they might improve their practices in the future.

Les mer...

Delivering on the Promise

The ever-increasing complexity of business in a globally connected world means there is a growing list of ways that internal auditors can deliver value to their organizations. They can provide assurance over specific aspects of the business, offer insights and recommendations to maximize return on organizational activities.

However, time and resources are limited. How can internal auditors identify and focus on the activities that are of most value to their clients and key stakeholders?

Les mer...

Veileder til innretning av internrevisjon av statlige virksomheter

DFØ har lansert en veileder hvis formål er å gi råd til virksomheter som skal etablere en internrevisjon. Målgruppa er primært virksomhetsledere og et eventuelt styre, samt ansatte i internrevisjonen og involverte personer i overordnet departement.

Les mer...

Internal Audit's Role in Nonfinancial Reporting

Nonfinancial reporting is the reporting of quantitative and qualitative information that falls outside the scope of mainstream financial statements. More than a passing trend, nonfinancial reporting is required in some jurisdictions; global frameworks and standardized approaches to nonfinancial reporting are gaining recognition; and spending on related assurance is projected to grow.

Les mer...

Trenger vi en internrevisjon i statlig sektor?

Representanter fra internrevisjoner i statlig sektor, Riksrevisjonen, NIRF og en tidligere oppdragsgiver for en internrevisjon delte sine erfaringer med virksomheter som skal vurdere om de bør opprette internrevisjon. Presentasjonene fra seminaret 27. oktober finner dere her.

Les mer...


Last ned internasjonale standarder for internrevisjon her.

 

 

 

Årskonferansen 2016

 

 

 

 

Teasere høyre kolonne