Norges Interne Revisorers Forening
 
 
 
 

Laster login..

Årskonferansen 2015: Stille farvann?


 

Trondheim 31. mai -2. juni.


Informasjon og påmelding.

 

Årskonferansen er en den største arenaen for nettverksbygging og erfaringsutveksling innenfor internrevisjonsprofesjonen i Norge. Konferansen representerer en unik mulighet til å bli oppdatert på hva som rører seg på internrevisjonsfronten!

Siste nytt

The Largest Survey of Internal Auditors in the World is Now Open for Participation!

The IIA Research Foundation (IIARF) has opened the 2015 Global Internal Audit Practitioner Survey that will be used to support the expanding Global Internal Audit Common Body of Knowledge, the most comprehensive global study ever conducted on the profession of internal auditing.

Les mer...

How do you get better?

Et fullstendig Program for kvalitetssikring og forbedring (PKF) inkluderer både interne (løpende og periodiske) og eksterne evalueringer. Internrevisjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide og vedlikeholde et slikt program. Et PKF skal dekke alle aspekter ved internrevisjonen. I forrige utgave av SIRK ble Greg Hollyman, Internrevisjonsleder i Australian Taxation Office, intervjuet. Han ble blant annet spurt om å beskrive hvordan deres interne evalueringsaktiviteter er forbundet med resultatet av en ekstern evaluering. Til det svarte han:

Les mer...

Hvordan sveve på en rosa sky?

De siste årene har det har vært mange endringer på teknologien som ligger til grunn for vår bruk av IT-systemer.

Les mer...

New strongly recommended Practice Guide: Creating an Internal Audit Competency Process for the Public Sector

National, regional, and local level public sector internal audit activities work with government officials, boards, CEOs, and management on behalf of taxpayers, consumers of government services, and the general public.

Les mer...

The Tactful Skeptic

There is an etiquette to skepticism, and every board member should know how to exercise skepticism respectfully, listen to management carefully, and not be afraid to “trust but verify.”

Les mer...

Teasere høyre kolonne